Ziekteverzuim op hoogste niveau sinds twintig jaar

Een verzuimpercentage van 5,6 betekent dat van elke duizend werkdagen er 56 zijn verzuimd wegens ziekte. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de meeste bedrijfstakken het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 hoger lag dan een jaar eerder. Het verzuim was met 8 procent het hoogst in de gezondheidszorg.
Bij het openbaar bestuur was het verschil met een jaar eerder het grootst: 5,7 procent in 2021 en 6,4 procent in 2022. Het verzuim was het laagst in de landbouw en visserij. In deze branche lag het verzuimpercentage eind 2021 op 3,8 procent en eind 2022 op 3,3 procent.