Restschuld afbeelding

Restschuld

U wilt verhuizen, maar voorziet problemen omdat uw hypotheek onder water staat. Als u uw huis verkoopt, is de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen. Dat betekent dat u een restschuld overhoudt. Wat zijn uw mogelijkheden om uw restschuld te financieren?

NHG

Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) keert het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld uit aan uw geldverstrekker. U heeft dan een schuld bij het waarborgfonds. Die wordt kwijtgescholden als u uw woonlasten niet meer kunt betalen door ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van uw partner. U moet bovendien meewerken met de verkoop, de woning netjes bewonen en de restschuld niet zelf kunnen betalen.

Eigen middelen

Is uw restschuld niet al te groot? Dan kunt u het bedrag misschien vanuit uw eigen middelen betalen.

Belastingvrije schenking

Als u jonger bent dan 40 jaar kunt u met een eenmalige belastingvrije schenking uw restschuld aflossen. U mag tot 1 januari 2024 nog 28.947 euro belastingvrij geschonken krijgen, door wie dan ook. Vanaf 2024 mag u die eenmalige belastingvrije schenking alleen nog van uw ouders ontvangen. Naast deze eenmalige schenking mag u van uw ouders jaarlijks een belastingvrije schenking krijgen van 6.035 euro, ongeacht uw leeftijd. 

In de nieuwe hypotheek

Sinds 1 januari 2018 mogen nieuwe hypotheken niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning. Maar een restschuld mag daarbovenop meegefinancierd worden als de geldverstrekker dat goed vindt. Die restschuld kan ook onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Hoeveel u mag meefinancieren hangt af van de hoogte van de restschuld en de prijs van de nieuwe woning. U moet bovendien al NHG hebben.

Advies

Klop aan bij ons kantoor voor advies over de financiering van uw restschuld.

Gerelateerde pagina’s